Ron Boschma

Professor in Regional Economics at Utrecht University

Ron Boschma

Professor in Regional Economics at Utrecht University

BİYOGRAFİ

Ron Boschma, Utrecht Üniversitesi Beşeri Coğrafya ve Mekansal Planlama Bölümü’nde Bölgesel Ekonomi alanında profesördür. Ayrıca Stavanger Üniversitesi’nde, UiS İşletme Okulu, Stavanger  Inovasyon Araştırma Merkezi’nde Inovasyon Çalışmaları bölümünde bir kürsüsü bulunmaktadır. Evrimsel Ekonomik Coğrafya, endüstrilerin mekânsal evrimi, bölgesel yenilik sistemleri, ağların yapısı ve evrimi, kümelenme dışsallıkları ve bölgesel büyüme üzerine yazdığı makaleler uluslararası dergilerde geniş çapta yayınlanmıştır.

All sessions by Ron Boschma

ECONOMIC DIVERSIFICATION OF REGIONS

08 May 2021
12:30 - 13:15